Lokality a doručenie

Pri telefonickej a online objednávke Vám v rámci mesta BB dovoz neúčtujeme.

Ceny dopravy a minimálnej objednávky pre okolité obce platné pre telefonické a online objednávky:

Tajov, Riečka - doprava 1 €, min.obj. 6,90 €, nad 12 € doprava zadarmo
Králiky - doprava 2 €, min.obj. 18 € , nad 23 € doprava zadarmo
Malachov - doprava 1 €, min.obj. 6,90 € , nad 12 € doprava zadarmo
Horná Mičiná - doprava 2,00 €, min.obj. 18 € , nad 23 € doprava zadarmo
Dolná Mičiná - doprava 2,00 €, min.obj. 20 , nad 25 € doprava zadarmo
Môlča - doprava 2 €, min.obj. 18 € , nad 23 € doprava zadarmo
Slovenská Ľupča - doprava 2 €, min.obj. 18 € , nad 23 € doprava zadarmo
Selce - doprava 1 €, min.obj. 6,90 , nad 12 € doprava zadarmo
Priechod - doprava 2 €, min.obj. 18,00 , nad 23 € doprava zadarmo
Harmanec - doprava 2 €, min.obj. 18,00 € , nad 23 € doprava zadarmo
Dolný Harmanec - doprava 2 €, min.obj. 20 € , nad 25 € doprava zadarmo


Rozvoz do ostatných častí je individuálny podľa dohody.