Lokality a doručenie

Pri telefonickej objednávke Vám v rámci mesta BB dovoz neúčtujeme.

Telefonické objednávky sú pre Vás výhodnejšie! Platíte menej za dobravu a do okolitých obcí aj za minimálnu objednávku.

Ceny dopravy a minimálnej objednávky pre okolité obce platné pri telefonických objednávkach:

Mesto BB,Tajov, Riečka, Kostiviarska - doprava zdarma, min.obj. 6,50 €

Iljaš, Kremnička, Pršianska terasa, Kynceľová, Nemce, Senica, Uľanka, Slnečné stráne, Jakub  - doprava 2 €, min.obj. 7,90 €

Králiky, Kordíky - doprava 5 €, min.obj. 22 €

Selce, Šalková, Malachov, Rakytovce - doprava 3 €, min.obj. 10 €

Horná Mičiná - doprava 5,00 €, min.obj. 22 €  
 
Dolná Mičiná - doprava 5,00 €, min.obj. 25 €
 
Môlča - doprava 5 €, min.obj. 25 €
 
Slovenská Ľupča - doprava 4 €, min.obj. 18 €
 
Priechod - doprava 5 €, min.obj. 22,00 €
 
Harmanec - doprava 4 €, min.obj. 20,00 €
 
Dolný Harmanec - doprava 4 €, min.obj. 22 €
 
Ceny online objednávky a dopravu Vám vygeneruje systém pri zadaní obejdnávky, pripadne si to môžete overiť v sekcii doručenie: https://www.kmotra.sk/dostawaRozvoz do ostatných častí je individuálny podľa dohody času a dohody.